Szczegóły Imprezy

WAŻNE INFORMACJE DODATKOWE

Wysyłka Biletów - Bilety będą wysyłane niezwłocznie po dokonaniu i zweryfikowaniu płatności za rezerwację. Bilet będzie wysyłany w formie elektronicznej na maila podanego w rejestracji. Gdyby bilet nie dotarł do 10 października, prosimy o pilny kontakt na info@harveker.com.pl

Ta edycja seminarium będzie prowadzona przez najlepszych co-trenerów Harva Ekera.

Catering - Na terenie hali będą ustawione punkty gastronomiczne, w których uczestnicy wydarzenia będą mogli zakupić gorące posiłki, przekąski i napoje.

Banknot - Podczas jednego z ćwiczeń będzie Ci potrzebny jeden banknot o nominale 200 zł. Prosimy o zabranie ze sobą.

Rejestracja - Będzie już czynna od godz. 7:00.

LOKALIZACJA
Hala MT Polska
ul. Marsa 56c, Warszawa
www.halamtpolska.pl

DATA i GODZINA
piątek 17 października 2014 9:00 – 23:00
sobota, 18 października 2014 9:00 – 23:00
niedziela, 19 października 2014 08:00 – 20:00

PLAN DNIA
Prelegentowi  zależy na zachowaniu najwyższych standardów prezentacji i nalega, by omówić cały zaplanowany materiał, dlatego konkretne godziny sesji mogą ulec nieznacznym przesunięciom. Przewidziano odpowiednio długie przerwy kawowe oraz przerwę obiadową. 

REJESTRACJA
Rozpoczyna się 17 października 2014 roku, w piątek o godzinie 7:00
Każdy uczestnik musi się zarejestrować. Konferencja rozpoczyna się punktualnie o 9:00 w piątek. Ponieważ obserwujemy duże zainteresowanie Seminarium, spodziewamy się pełnej sali. Prosimy o wcześniejszy przyjazd,  aby zdążyć się zarejestrować i zająć dobre miejsca. Spóźnialscy będą mogli wejść na salę podczas pierwszej zaplanowanej przerwy. 

WSTĘP
Wstęp na salę będzie możliwy wyłącznie za okazaniem ważnego biletu.
Podczas rejestracji każdy z uczestników otrzyma specjalną opaskę na rękę, którą prosimy zachować przez wszystkie 3 dni trwania konferencji. 

OPASKI NA RĘKĘ
W przypadku zgubienia opaski, uczestnikowi zostanie naliczona opłata w wysokości 10 złotych za wydanie nowej opaski.

TŁUMACZENIE
Jeżeli zamawiali Państwo tłumaczenie, prosimy o zabranie ze sobą dokumentu tożsamości abyśmy mogli wydać odbiornik. Ze względu na konieczność zamówienia odbiorników do tłumaczenia, może nie być możliwości dokupienia tłumaczenia na miejscu. Cena zakupu tłumaczenia w dniu rozpoczęcia seminarium będzie wynosić 400 zł.

ORGANIZACJA
Kategoria biletu (VIP/GENERAL) wskazuje sektor, w jakim WIDOWNI można zająć miejsce. 

CO TRZEBA ZABRAĆ ZE SOBĄ
  • Banknot 200 zł do celów ćwiczeniowych
  • Długopisy i notatnik
  • Przekąski, ponieważ przerwy mogą być nieregularne
  • Radzimy zabrać własną butelkę z wodą.
STRÓJ
Strój biznesowy, lub swobodny elegancki. Prosimy ubrać się wygodnie.

NAGRYWANIE/FILMOWANIE
Filmowanie i nagrywanie podczas sesji jest zabronione. 

DZIAŁANIA REKLAMOWE
W trakcie trwania seminarium, przed i po obowiązuję całkowity zakaz dystrybucji jakichkolwiek form reklamowych przez uczestników szkolenia (w szczególności ulotek reklamowych, oferowanie zniżek dla uczestników na inne wydarzenia, oraz innych działań mających na celu dystrybucję jakichkolwiek ofert na terenie jak i w obrębie obiektu) bez pisemnej zgody Organizatora. Nie zastosowanie się do powyższego będzie miało konsekwencje prawne.

POSIŁKI
Przewidziana jest przerwa obiadowa i przerwy kawowe. Organizatorzy nie zapewniają posiłków. Posiłki będzie można nabyć w punktach gastronomicznych rozlokowanych w pobliżu sali.

Noclegi - hotele w okolicy.
Best Western Hotel FELIX ***
ul. Omulewska 24, 04-128 Warszawa,
tel. +48 22 210 70 00, fax. +48 22 210 79 00,
hotel@bwfelix.pl, www.bwfelix.pl 

około 5 minut samochodem, 3.9 km do MT Polska

Hotel Ibis Warszawa Ostrobramska **
ul. Ostrobramska 36, 04-118 Warszawa,
tel. +48 22 51578 00, fax +48 22 515 78 88,
www.ibishotel.com

około 2 minut samochodem, 1.6 km do MT Polska

Zajazd Napoleonski
ul. Płowiecka 83, 05-501 Warszawa,
tel. +48 22 815 30 68, fax. +48 22 815 22 16,
www.napoleon.waw.pl

około 5 minut samochodem, 3 km do MT Polska


Boomerang Hostel
ul. Chełmżyńska 62, 04-247 Warszawa,
tel. +48 884 305 001,
booking@boomeranghostel.pl, www.boomeranghostel.pl

około 2 samochodem, 1 km do MT Polska

Hotel Arkadia Royal
ul. Bronisława Czecha 10, 04-555 Warszawa,
tel. +48 22 51736 60, fax. +48 22 517 36 69,
www.arkadiaroyal.pl, hotel@arkadiaroyal.pl

około 7 minut samochodem, 3 km do MT Polska

CPK Złote Brzozy, 
ul. Żołnierska 101, 04-457 Warszawa,
tel. +48 22 512 15 00, fax. +48 22 512 15 04,
www.zlotebrzozy.pl, zlote.brzozy@warszawa.pgedystrybucja.pl

około 7 minut samochodem, 3 km do MT Polska

Hotel Boss *** 
ul. Żwanowiecka 20, 04-849 Warszawa,
tel. +48 22 51 66 100/200, fax. +48 22 872 96 92,
www.hotelboss.pl, hotelboss@hotelboss.pl

około 15 minut samochodem, 10 km do MT Polska

Regulamin uczestnictwa w Intensywnym Seminarium Umysł Milionera 
Zasady uczestnictwa w imprezach organizowanych przez firmę Success Resources. 

ZOBOWIĄZANIA
Dziękujemy za przyjęcie oferty naszego Seminarium. Składając Zamówienie, potwierdza Pan/Pani, że przeczytał nasz Regulamin (dostępny na stronie www.harveker.com.pl) oraz, że Zamówienie wraz niniejszym Regulaminem tworzą formalną Umowę pomiędzy naszymi stronami. 

CZAS I MIEJSCE
Opłata za uczestnictwo w naszym Seminarium upoważnia Pana/Panią do: 
  • wzięcia udziału w Seminarium, w miejscu i czasie wskazanym na bilecie;
  • otrzymania materiałów przewidzianych dla zakupionej kategorii wstępu;
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany godzin rozpoczęcia oraz lokalizacji Seminarium  bez podania przyczyn. Przy czym:
  • nie będziemy pociągnięci przez Panią/ Pana do odpowiedzialności z tego tytułu; 
  • nie będzie Pan/Pani wnosił wobec nas żadnych roszczeń, w tym żądania zwrotu ceny biletu z tytułu takich zmian. 
OPŁATY
Płaci nam Pan/Pani za uczestnictwo w Seminarium szkoleniowym:
a) w formie jednorazowej opłaty przy składaniu Zamówienia - bez potrąceń, odliczeń i roszczeń; 
b) jeśli płatności nie zostaną uregulowane w terminie, bilet wstępu może ulec unieważnieniu, bez prawa zwrotu i refundacji kosztów.

REZYGNACJA Z UDZIAŁU

W przypadku, gdyby nie mógł Pan/Pani uczestniczyć w Seminarium, na które dokonał(a) Pan/Pani zgłoszenia i opłaty za bilet, możliwe jest przeniesienie prawa wstępu na inną osobę, pod warunkiem przekazania nam jej pełnych danych kontaktowych przed rozpoczęciem Seminarium. Nowy uczestnik przed rozpoczęciem Seminarium musi spełniać odpowiednie kryteria dopuszczające go do udziału w szkoleniu. Możliwy jest także zwrot całości opłaty w terminie najpóźniej na 90 dni przed rozpoczęciem wydarzenia.

Oferta może ulec zmianie bez dodatkowego informowania. 
Normalny bilet wstępu nie upoważnia uczestnika do otrzymania zestawu 8 płyt CD/2 płyt DVD „Intensywny Kurs Umysł Milionera”,  oraz podręcznika w pełnej wersji. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Niniejszym potwierdza Pan/Pani, iż rozumie, że: 
a) organizatorzy, ani żadna z osób prowadzących/występujących, zwanych dalej Osobami Prowadzącymi, podczas Seminarium  Intensywny Kurs Umysł Milionera nie jest doradcą finansowym/inwestycyjnym, ani nie prowadzi działalności gospodarczej związanej z doradztwem finansowym/inwestycyjnym; 

b) żadna z Osób Prowadzących nie zamierza świadczyć usług doradztwa finansowego ani prowadzić działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia usług doradztwa finansowego (inwestycyjnego) w myśl przepisów o nadzorze nad rynkiem finansowym obowiązujących w danym kraju;

SPRZEDAŻ I ODSPRZEDAŻ BILETÓW
Bez uprzedniej zgody Success Resources, zabrania się: 
- przenoszenia biletów wstępu na inne osoby, niż zarejestrowane;
- dalszej odsprzedaży biletów;
- oferowania biletów do sprzedaży za prowizję (w tym poprzez internetowe serwisy aukcyjne);
- wykorzystywania biletów do akcji reklamowych, promocyjnych oraz marketingowych (w tym do konkursów oraz promocji handlowych);
- wykorzystywania biletów do zwiększania popytu na inne produkty i usługi;
zarówno przez pierwotnych nabywców, jak i przez inne osoby.

Jeśli bilet zostanie sprzedany, odsprzedany lub przekazany z naruszeniem powyższych zasad, może ulec unieważnieniu bez prawa zwrotu pieniędzy, a jego okaziciel może zostać pozbawiony prawa wstępu na Seminarium.  

UWAGA: Odsprzedaż biletów w pewnych przypadkach może podlegać przepisom handlowym.

Polityka przenoszenia praw stosowana przez Success Resources:
Nie mogę wziąć udziału w szkoleniu, które wykupiłem – czy mogę przenieść moją rezerwację na przyszłoroczne Seminarium? 
Nie. Sprzedane bilety dotyczą wyłącznie szkolenia, na które zostały wydane, w opisanym na nich czasie. 

Czy zamiast siebie mogę wysłać kogoś innego? 
Tak, może Pan/Pani zdecydować na kogo przeniesie swój bilet. Musi nas Pan/Pani o tym zawiadomić drogą mailową, na adres biuro@lukaszmilewski.pl na co najmniej 14 dni roboczych przed rozpoczęciem Seminarium. Należy podać imię i nazwisko, adres, numer telefonu oraz adres mailowy nowej osoby, a także przesłać nam - opatrzone datą i podpisem - pisemne przeniesienie własności swojego biletu na nowego uczestnika. 

Co się stanie z moimi pieniędzmi, jeśli nie wezmę udziału w Seminarium? 
Jeśli nie weźmie Pan/Pani udziału w Seminarium, traci Pan/Pani wpłacone pieniądze. Można przenieść swój bilet na inną osobę, zgodnie z procedurą opisaną powyżej. Proszę pamiętać, że uwzględniliśmy Pana/Pani udział przy planowaniu budżetu Seminarium, nie jest więc możliwe uzyskanie zwrotu kosztów biletu, ani też przeniesienie wpłaconych środków na inne Seminarium. 
Dziękujemy za zrozumienie: z przyjemnością powitamy Pana/Panią na wybranym szkoleniu. 

Akademia Inwestora
Milewski & Partnerzy
Email: info@harveker.com.pl
Tel: +48 32 413 07 49

ORGANIZATORZY:


W celu poprawnego działania naszego serwisu i wygody jego użytkowników używamy plików cookie (tzw. "ciasteczek"). Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.